IJzerscherp
geprijsd

Inkoop en verkoop
van ijzer en metaal

Waarom bestaat recycling? Een goede vraag met een simpel antwoord: recycling vergt minder energie dan de productie van nieuw materiaal. Dit geldt zeker voor metaal. Wat dat betekent? Dat gerecycled metaal kwalitatief niet onderdoet aan nieuw metaal, maar wel goedkoper is in de aanschaf, én dat we met het recyclen van het materiaal een steentje bijdragen aan een beter milieu.

Recycling van metalen in Zwolle

Sinds 26 juli 2007 is G&N Recycling gespecialiseerd in het inkopen van oud ijzer en metalen en het verkopen van bruikbaar ijzer. Hebt u oud metaal waar u vanaf wilt? Wij zijn er blij mee. We plaatsen een container bij uw bedrijf of komen het materiaal bij u thuis afhalen. 


G&N Recycling beschikt over eigen transport, containers en een 60-tons weegbrug. Wij handelen altijd tegen actuele beursprijzen. Daardoor betalen wij u nooit te weinig en betaalt u ons nooit te veel.

VIHB-gecertificeerd

Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren en inzamelenvan bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. G&N Recycling is uiteraard in het bezit van dit certificaat.

Aangesloten bij

verkoop oud ijzer en metalen Zwolle;

G&N Recycling is gecertificeerd door de
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).